Kallelse årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021

Enligt ett nyligen fattat beslut av Polisen i Varberg kan fler än 8 personer samlas givet att lokalen är tillräckligt stor.  Styrelsen har därför beslutat att 2021 års årsmöte hålls den 20 maj kl 19.00 i Folkets Hus stora sal, som tillåter att 18 personer samtidigt får vistas där. Styrelsen är medveten om att en del medlemmar på detta sätt kanske inte kommer att få närvara på årsmötet men hoppas på förståelse för att de närvarande  väl kan representera samtliga medlemmar.

Anmälan ska ske på telefon till Folkets Hus, tel 0340-89040 senast måndagen den 17 maj.