Verksamhet

Jazz Corner har varit verksam sedan 1986.

JazzCorner arrangerar 10 -12 konserter under vår och höst., företrädesvis på Varbergs Teater.
Entrén till dessa konserter är 250  kronor för icke-medlemmar och 200  kr för medlemmar om inte annat meddelats. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.
Vill du bli medlem, läs mer under Medlemskap

Förköp till våra konserter sker via Komedianten.

Sedan 1990 har Jazz Corner arrangerat sommarjazzdagar i Societetsparken. Dessa jazzdagar är mycket uppskattade och besöks av mycket folk, även när vädret inte är på topp. Dessa konserter är gratis.