Till våra medlemmar

Aktuellt från Styrelsen

Medlemsavgiften för 2022

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022. Den är oförändrad, dvs 150 kr per medlem. Bankgironummer 5140-410C1. Var vänlig ange namn (vid familj även make/makas eller sambos namn). Rösträtt vid årsmöte tillkommer endast den som betalt medlemsavgift. Har du som betalt avgift och ännu ej fått medlemskort kan detta hämtas vid någon av våra konserter.

Kallelse till årsmöte

Du kallas till årsmötet 2022 torsdagen den 24 februari kl 19:00 på Folkets Hus i Varberg. Då presenteras räkenskaperna för 2021 och vi kommer att välja funktionärer som vill göra en insats för föreningen. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder Jazz Corner samtliga mötesdeltagare på något att äta. Anmälan om deltagande senast måndagen den 21 februari till Folkets Hus på tel. 0340-890 40.

Medlemsutskick

Som de flesta redan vet så sänder vi ut e-postmeddelanden om konserter och olika kallelser till möten. Vi påminner er om att meddela Lennart Fredriksson om och när ni ändrar er e-postadress eller om ni just nu har skaffat e-post. Sänd denna information med e-post till lennartfren@gmail.com Har du synpunkter och förslag så hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Vårens program

Del 1

Del 2