Till våra medlemmar

Medlemsavgiften för 2020

Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad och varje medlem betalar 150 kronor. Betalning kan liksom tidigare betalas per ”familj” och avgiften blir då 300 kronor. Medlemsavgiften kan som vanligt betalas via bankgironummer 5140-4101.

Medlemsutskick

Som de flesta redan vet så sänder vi ut e-postmeddelanden om konserter och olika kallelser till möten. Vi påminner er om att meddela Lennart Fredriksson om och när ni ändrar er e-postadress eller om ni just nu har skaffat e-post. Sänd denna information med e-post till lennartfren@gmail.com Har du synpunkter och förslag så hör gärna av dig till någon i styrelsen.