Till våra medlemmar

Kallelse till årsmöte

Du kallas till årsmötet 2018 som vi kommer att avhålla på Folkets Hus måndagen den 26 februari kl 19:00. Då presenteras räkenskaperna för 2017 och vi kommer att välja funktionärer som vill göra en insats för föreningen. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder Jazz Corner på något att äta. Anmälan om deltagande senast torsdagen den 22 februari till Folket Hus på tel 0340-890 40.

Medlemsavgiften 2018

Medlemsavgiften för 2018 är ändrad enligt beslut på årsmötet den 23 februari 2017. För 2018 gäller att varje medlem betalar 150 kronor. Betalning kan, liksom tidigare, betalas per ”familj” och avgiften blir då 300 kronor. Medlemsavgiften kan betalas vid medlemskonserten och då delas också medlemskort ut för 2018. De som inte närvarar då kan som vanligt betala via bankgironummer 5140-41

Medlemsutskick

Som de flesta redan vet så sänder vi ut e-postmeddelanden om konserter och olika kallelser till möten. Vi påminner er om att meddela Lennart Fredriksson om och när ni ändrar er e-postadress eller om ni just nu har skaffat e-post. Sänd denna information med e-post till 954fredriksson@telia.com Har du synpunkter och förslag så hör gärna av dig till någon i styrelsen.