Till våra medlemmar

Aktuellt från Styrelsen

Tyvärr har ju vårens konserter måst ställas in p g a covid 19 och den den rådande pandemin. Planeringen för hösten ligger  tillsvidare på is och vi  avvaktar därför med utskick av program.

Styrelsen har beslutat om slopad  avgift för medlemmarna under 2021.

Vi tar nya tag för hösten 2021! 

Kallelse till årsmöte 2021

Enligt ett nyligen fattat beslut av Polisen i Varberg kan fler än 8 personer samlas givet att lokalen är tillräckligt stor.  Styrelsen har därför beslutat att 2021 års årsmöte hålls den 20 maj kl 19.00 i Folkets Hus stora sal, som tillåter att 18 personer samtidigt får vistas där. Styrelsen är medveten om att en del medlemmar på detta sätt kanske inte kommer att få närvara på årsmötet men hoppas på förståelse för att de närvarande  väl kan representera samtliga medlemmar.

Anmälan ska ske på telefon till Folkets Hus, tel 0340-89040 senast måndagen den 17 maj.

Medlemsutskick

Som de flesta redan vet så sänder vi ut e-postmeddelanden om konserter och olika kallelser till möten. Vi påminner er om att meddela Lennart Fredriksson om och när ni ändrar er e-postadress eller om ni just nu har skaffat e-post. Sänd denna information med e-post till lennartfren@gmail.com Har du synpunkter och förslag så hör gärna av dig till någon i styrelsen.