Till våra medlemmar

Aktuellt från Styrelsen

Medlemsavgiften för 2022

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022. Den är oförändrad, dvs 150 kr per medlem. Bankgironummer 5140-4101. Var vänlig ange namn (vid familj även make/makas eller sambos namn). Rösträtt vid årsmöte tillkommer endast den som betalt medlemsavgift. Har du som betalt avgift och ännu ej fått medlemskort kan detta hämtas vid någon av våra konserter.

Medlemsutskick

Som de flesta redan vet så sänder vi ut e-postmeddelanden om konserter och olika kallelser till möten. Vi påminner er om att meddela Lennart Fredriksson om och när ni ändrar er e-postadress eller om ni just nu har skaffat e-post. Sänd denna information med e-post till lennartfren@gmail.com Har du synpunkter och förslag så hör gärna av dig till någon i styrelsen.