Till våra medlemmar

Kallelse till årsmöte

Du kallas till årsmötet 2019 på Folkets Hus torsdagen den 27 februari kl 19.00. Då presenteras räkenskaperna för 2019 och vi kommer att välja funktionärer som vill göra en insats för föreningen. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder Jazz Corner mötesdeltagarna på något att äta. Anmälan om deltagande senast tisdagen den 25 februari till Folkets Hus, tel 0340-890 40.

Medlemsavgiften för 2020

Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad och varje medlem betalar 150 kronor. Betalning kan liksom tidigare betalas per ”familj” och avgiften blir då 300 kronor. Medlemsavgiften kan som vanligt betalas via bankgironummer 5140-4101.

Medlemsutskick

Som de flesta redan vet så sänder vi ut e-postmeddelanden om konserter och olika kallelser till möten. Vi påminner er om att meddela Lennart Fredriksson om och när ni ändrar er e-postadress eller om ni just nu har skaffat e-post. Sänd denna information med e-post till lennartfren@gmail.com Har du synpunkter och förslag så hör gärna av dig till någon i styrelsen.