Till våra medlemmar

Aktuellt från Styrelsen

Tyvärr har ju höstens konserter måst ställas in p g a covid 19 och den den rådande pandemin. Planeringen för våren ligger  tillsvidare på is och vi  avvaktar därför med utskick av program.

Styrelsen överväger slopad  avgift för medlemmarna under 2021 men återkommer med besked så fort vi vet mer. Vi önskar er en God Jul och ett ett förhoppningsvis Gott Nytt bättre kommande jazzår.

Vi tar nya tag 2021! 

Medlemsavgiften för 2020

Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad och varje medlem betalar 150 kronor. Betalning kan liksom tidigare betalas per ”familj” och avgiften blir då 300 kronor. Medlemsavgiften kan som vanligt betalas via bankgironummer 5140-4101.

Medlemsutskick

Som de flesta redan vet så sänder vi ut e-postmeddelanden om konserter och olika kallelser till möten. Vi påminner er om att meddela Lennart Fredriksson om och när ni ändrar er e-postadress eller om ni just nu har skaffat e-post. Sänd denna information med e-post till lennartfren@gmail.com Har du synpunkter och förslag så hör gärna av dig till någon i styrelsen.