Styrelse

Jazz Corners styrelse 2016
Från höger: Christer Werner, Gerd Fredriksson (har avgått), Jan Helleberg, Gunilla Bellander, Stefan Alkhagen, Ingrid Alerstedt, Sven Lindberg och Lennart Fredriksson.

Nuvarande styrelse är:

Christer Werner, ordförande, bokare tel. 0340-852 30
Stefan Alkhagen, vice ordförande, bokare tel. 0340-61 13 04
Sven Lindberg, kassör, tel. 0340-62 29 55
Ingrid Alerstedt, sekreterare, tel. 0340-831 40

Lennart Fredriksson, ledamot, tel. 0705-230905
Jan Helleberg, ledamot, 0340-413 75
Gunilla Bellander, ledamot, 0340-69 03 21