JazzCorner Logo

Medlemskap i JazzCorner Varberg

Medlemsavgiften är 150 kr per person och år.

Du kan lösa medlemskap i samband med någon av våra konserter.
Du kan också betala till vårt bankgirokonto, 5140-4101
Ange följande när du betalar:
Namn, adress, e-postadress och mobilnummer.

Som medlem i Jazz Corner får du följande förmåner:

Medlemsrabatt på våra konserter
Gratis entré på vår årliga medlemskonsert.

Kallelse till årsmöte

Du kallas till årsmötet 2023 som vi kommer att avhålla på Folkets Hus i Varberg torsdagen den 23 februari kl. 19.00. Då presenteras räkenskaperna för 2022 och vi kommer att välja funktionärer som vill göra en insats för föreningen. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder Jazz Corner samtliga mötesdeltagare på något att äta. Anmälan om deltagande görs senast den 20 februari till Folkets Hus på tel. 0340-890 40.

Medlemsavgiften för 2023

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2023. Den är oförändrad, dvs 150 kr per medlem. Bankgironummer 5140-4101. Var vänlig ange namn (vid familj även make/makas eller sambos namn). Rösträtt vid årsmöte tillkommer endast den som betalt medlemsavgift. Har du som betalt avgift och ännu ej fått medlemskort kan detta hämtas vid någon av våra konserter.

Medlemsutskick

Som de flesta redan vet så sänder vi ut e-postmeddelanden om konserter och olika kallelser till möten. Vi påminner er om att meddela Lennart Fredriksson om och när ni ändrar er e-postadress eller om ni just nu har skaffat e-post. Sänd denna information med e-post till lennartfren@gmail.com Har du synpunkter och förslag så hör gärna av dig till någon i styrelsen.