Jazz Corner informerar

Tyvärr har ju höstens konserter måst ställas in p g a covid 19 och den den rådande pandemin. Planeringen för våren ligger  tillsvidare på is och vi  avvaktar därför med utskick av program. Styrelsen överväger slopad  avgift för medlemmarna under 2021 men återkommer med besked så fort vi vet mer.  Vi tar nya tag 2021!