Kallelse årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021 Enligt ett nyligen fattat beslut av Polisen i Varberg kan fler än 8 personer samlas givet att lokalen är tillräckligt stor.  Styrelsen har därför beslutat att 2021 års årsmöte hålls den 20 maj kl 19.00 i Folkets Hus stora sal, som tillåter att 18 personer samtidigt får vistas där. Styrelsen är

Jazz Corner informerar

Tyvärr har ju höstens konserter måst ställas in p g a covid 19 och den den rådande pandemin. Planeringen för våren ligger  tillsvidare på is och vi  avvaktar därför med utskick av program. Styrelsen överväger slopad  avgift för medlemmarna under 2021 men återkommer med besked så fort vi vet mer.  Vi tar nya tag 2021!